Master i militære studier (deltid)

Du gjennomfører masteren ved siden av jobb,  over 6 semestre i løpet av 3 år. Det er et fleksibelt opplegg tilpasset deg som er ansatt i Forsvaret og som ønsker å utvikle deg akademisk mens du er i et karriereløp. Studiet er profesjonsnært og bidrar til at du får nye perspektiver på din rolle i Forsvaret, noe du kan dra nytte av i egen avdeling under utdanningen  Det siste studieåret er satt av til en obligatorisk masteroppgave.

Programmet er et nettverksbasert samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets høgskole og krigsskolene. Samlingene er derfor lagt til de ulike skolene. Det gir deg en unik mulighet til å mer inngående kjent med Forsvaret på tvers av grenene.​Masteren legger vekt på beredskap og krisehåndtering og gir en svært bred og anvendelig innføring i fellesoperative problemstillinger i Forsvaret og på tvers av sektorene i samfunnet. Den vil kvalifisere til stillinger hvor strategisk tenkning rundt Forsvarets rolle og oppgaver i både nasjonal og internasjonal kontekst er sentralt.

 • Organisering

  Deltid
 • Studiepoeng

  90
 • Søknadsfrist

 • Startsemester

  Høst

Opptakskrav

KRAV TIL FORKUNNSK​​APER​

Det er en forutsetning at du som søker har bachelorgrad eller tilsvarende.  I tillegg er det krav om to års relevant yrkespraksis av deg som skal gjennomføre master i militære studier.

«Bachelorgrad eller tilsvarende» betyr:

 • Militær bachelor eller relevant sivil bachelor
 • Relevant cand. mag.
 • Annen relevant akademisk grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års varighet
 • Militær eller relevant sivil utdanning som er godkjent eller jevngod med utdanningsløpene over

Du kan også søke på bakgrunn av realkompetanse.

Er du usikker på om du er kvalifisert til å søke, ta kontakt med Forsvarets høgskole.